CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐẠI TÍN THỊNH

DAI TIN THINH MECHANICS ELECTRICAL Co.,Ltd

DĐ: 0905 026 707 - 0983 140 494 - 0917 520 003 - 0129 9223 112

Email: damecodn@gmail.com

Dịch vụ 

Dịch vụ

 
Dịch vụ lắp đặt và bảo trì
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, thiết lập hệ thống an toàn chóng cháy nổ
Xem chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến

Thiết kế: TechLife